Text

NOTE Đóng lại

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Foudation Design Group (Excel file)1 Free Standing Wall Free Standing Masonry & Conctere Wall Design Based on TMS 402-08 & ACI 318-08
2 Eccentric Footing Eccentric Footing Design Based on ACI 318-08
3 Flagpole Flagpole Footing Design Based on Chapter 18 of IBC & CBC
4 Masonry Retaining Wall Masonry Retaining / Fence Wall Design Based on TMS 402-08 & ACI 318-08
5 Concrete Retaining Wall Concrete Retaining Wall Design Based on ACI 318-08
6 Masonry-Concrete Retaining Wall Retaining Wall Design, for Masonry Top & Concrete Bottom, Based on TMS 402-08 & ACI 318-08
7 Concrete Pier Concrete Pier (Isolated Deep Foundation) Design Based on ACI 318-08
8 Concrete Pile Drilled Cast-in-place Pile Design Based on ACI 318-08
9 Pile Caps Pile Cap Design for 4, 3, 2-Piles Pattern Based on ACI 318-08
10 Pile Cap Balanced Loads Determination of Pile Cap Balanced Loads and Reactions
11 Conventional Slab on Grade Design of Conventional Slabs on Expansive & Compressible Soil Grade Based on ACI 360
12 PT-Slab on Ground Design of PT Slabs on Expansive & Compressible Soil Based on PTI 3rd Edition
13 Basement Concrete Wall Basement Concrete Wall Design Based on ACI 318-08
14 Basement Masonry Wall Basement Masonry Wall Design Based on TMS 402-08
15 Basement Column Basement Column Supporting Lateral Resisting Frame Based on ACI 318-08
16 MRF-Grade Beam Grade Beam Design for Moment Resisting Frame Based on ACI 318-05
17 Brace Grade Beam Grade Beam Design for Brace Frame Based on ACI 318-08
18 Grade Beam Two Pads with Grade Beam Design Based on ACI 318-08 & AISC 360-05
19 Circular Footing Circular Footing Design Based on ACI 318-08
20 Combined Footing Combined Footing Design Based on ACI 318-08
21 Boundary Spring Generator Mat Boundary Spring Generator
22 Deep Footing Deep Footing Design Based on ACI 318-08
23 Footing at Piping Design of Footing at Piping Based on ACI 318-08
24 Irregular Footing Soil Pressure Soil Pressure Determination for Irregular Footing
25 PAD Footing Pad Footing Design Based on ACI 318-08
26 Plain Concrete Footing Plain Concrete Footing Design Based on ACI 318-08
27 Restrained Retaining Wall Restrained Retaining Masonry & Concrete Wall Design Based on TMS 402 & ACI 318
28 Retaining Wall for DSA /OSHPD Retaining Wall Design Based on CBC 10 Chapter A
29 Tank Footing Tank Footing Design Based on ACI 318-08
30 Temporary Footing for Rectangular Tank Temporary Tank Footing Design Based on ACI 318-08
31 Under Ground Well Under Ground Well Design Based on ACI 350-06 & ACI 318-08
32 Stud Bearing Wall Footing Footing Design for Stud Bearing Wall Based on IBC 09 / ACI 318-08
33 Wall Footing Footing Design of Shear Wall Based on ACI 318-08
34 Fixed Moment Condition Fixed Moment Condition Design Based on ACI 318-08
35 Flood Way Concrete Floodway Design Based on ACI 350-06 & ACI 318-08
36 Lateral Earth Pressure Lateral Earth Pressure of Rigid Wall Based on AASHTO 17th & 2009 IBC
37 Shoring Sheet Pile Wall Design Based on IBC 09 / CBC 10 / ACI 318-08
38 Composite Element Durability Composite Element Design Based on AISC 360-05 & ACI 318-08

Share with you all of my excel files which I collected.Leave me your comment below if the links have problems.
Enjoy it!

Source:  www.engineering-international.com

0 comments:

Đăng nhận xét

RULE OF COMMENT CONTENT:
- Không được hèn thẻ liên kết(tags)vào nhận xét.
- Nội dung nghiêm túc không chứa từ ngữ thô tục gây khó chịu đến bạn đọc khác.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết,không được SPAM.
- Ghi chú tên và địa chỉ mail để tiện liên lạc trong trường hợp cần.

:) :( :)) :(( =))

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More